©  Foto:

Adslev Kirke

Den oprindelige kirke er fra 1175, men er løbende restaureret.
Våbenhuset er fra slutningen af 1800-tallet, og tårnet er fra 1925. Murværket er præget af omsætninger i nyere tid, så bortset fra området ved den sydlige dør ses kun svage spor af det oprindelige murværk.

Altertavlen fra 1916 har maleri af Rud-Petersen fra 1913. I kirken er ophængt tre figurer fra en sengotisk altertavle, som blev kasseret i 1595. Prædikestolen er fra 1855.

I koret og skibets hvælv ses kalkmalerier, som er udført 1480-1498. Kalkmalerierne blev afdækket og restaureret i 1969, og genrestaureret i 2000. I korets østkappe ses en blomstervase og årstallet 1498. I korets nordkappe ses malerens signatur, en stol, hvor ryggen ender i et kors, denne signatur findes også i Hvilsted Kirke og Sønder Vissing Kirke. I hvælvet over døbefonten ses tre roser, som var symbol for biskop Jens Iversen Lange.

Generelt har kirken ikke åbent for andet end gudstjenester. For yderligere information om gudtjenester henvises der kirkekontoret.

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish