©  Foto:

Balle Kirke

Balle Kirke byder alle inden for. Kirken er en af mange jyske kvaderstenskirker samt hører Balle Kirkes klokke til blandt landets ældste og er fra 1250.

Kirkens historie

Oprindelig har Balle Kirke kun bestået af skib og kor. Senere er der bygget til. Mod middelalderens slutning er der tilbygget et våbenhus i gotisk stil, og i 1703 har man over vestgavlen anbragt et lille klokketårn, til afløsning af et tidligere og efterhånden forfaldent tårn, som i 1776 er blevet restaureret. Altertavlen stammer fra omkr. år 1600, og prædikestolen er fra omkr. år 1650.

#visitsilkeborg #visitaarhusregion

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish