©  Foto:

Bindslev Kirke

Bindslev Kirke ligger lidt uden for Bindslev by på Kirkevej.

Kirken er opført ca. 1250. Den anselige, hvidkalkede og teglhængte kirke består af romansk skib og kor mod øst, våbenhus mod nord og tårn fra 1941-42 ved skibets vestende.
Den oprindelige senromansk teglstensbygning fra begyndelsen af 1200-tallet, hvis ældste dele er koret og den østlige del af skibet. Muren i de ældre partier hviler på kvadersokkel med skråkant og er i øvrigt opført af muknesten med enkelte granitkvadre, navnlig i korets flade østvæg. Oprindelige enkeltheder er bedst bevaret på skibets og korets nordmure, med hjørnelisener, der bærer buefriser over savsnitbånd; her er også bevaret enkelte spor af nu tilmurede, højtsiddende rundbuede vinduer. Norddøren med tympanonfelt er indvendig velbevaret, syddøren er tilmuret. Senere i middelalderen er kirken forlænget mod vest, og de tykke mure, som indvendig har ansats til aldrig fuldførte hvælv, har nok været bestemt til at bære det tårn, der først i nyeste tid er bygget.

I Bindslev Kirke kan man se et sjældent kalkmaleri, der forestiller Maria med barnet fra kirkens opførelsesår, malet i byzantisk stil.
Kirken blev renoveret i 1989 og udsmykket af kunsteren Arne L. Hansen.

Bindslev-Sørig er et tosognspastorat, som betjenes af samme kirkesanger, organist og sognepræst. Hvert sogn har sin eget menighedsråd og sin egen kirkegårdsforvaltning.

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish