©  Foto:

Dalene Skov ved Roerslev

I skovens dybe stille ro ved Dalene finder du mange spor af Nordfyns fortid, og her er der også dejligt at gå tur under de høje træer!

Dalene mellem Roerslev og Bederslev er en skøn skov med høje træer i en tunneldal fra istiden. Her er to store gravhøje, og du kan også se højagre fra middelalderen.

Gennem skoven er der en god sti, hvorfra du kan se den smukke natur og de historiske mindesmærker.

Dalene ligger på Sletten, som er det store, flade område, der udgør det meste af Nordfyns område. Det er en såkaldt moræneflade, der er skabt under isen i den sidste istid. Her blev også tunneldale som Dalene skabt af vandstrømme under isen.

Der er mange dyr og fugle i skoven, og du kan være heldig at se dådyr, musvågen, en ravn eller måske høre flagspætten.

Spor af historien

Gravhøjene finder du ca. 1,3 km fra Roerslev mod Dalene. Gå ind ad første skovvej til højre, hold endnu engang til højre, og efter ca. 0,5 km kan du på skovvejens venstre side se Baunehøj, som er en gravhøj fra oldtiden. 300 meter længere fremme på skovvejens højre side kan du se Vesterhøj, som er en gravhøj fra yngre stenalder. Baunehøj har sit navn, fordi den i nyere tid har været brugt til at tænde advarselsbål - baun - på.

Højagrene kan du måske fornemme, når du går i skoven. I middelalderen var her nemlig landbrugsmarker, og de blev pløjet på den måde, at der opstod en bølgeform af lange høje rygge på 10-20 m bredde adskilt af ca 1 m dybe furer. Furerne vil automatisk opsamle og bortdræne vand, hvilket betyder at i våde år er der godt udbytte på det højeste, og i tørre år er der godt udbytte på det laveste af ageren.

Privat skov

Dalene Skov er i privateje. Det betyder, at du kun må være i skoven fra kl. 6 om morgenen til solnedgang, du må ikke forlade skovveje og stier, og du skal rette dig efter skiltningen.

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish