©  Foto:

Dover Kirke

Dover kirke er viet til apostlen Sct. Andreas og er bygget den sidste halvdel af det 11. Århundrede. Øm kloster ejede kirken gennem middelalderen, indtil den efter reformationen overgik til kronen. De næste hundrede år skiftede kirken ejer flere gange. Den hørte i 1767 under Skanderborg rytterdistrikt, hvor tre af sognets gårdmænd købte den. Senere udvidedes ejerkredsen til alle selvejere i Dover sogn og overgik til selveje i 1911.

Dover kirke er en stor kirke, der sandsynligvis har været herredskirke i Hjelmslev herred. Sagn og gamle historier fortæller om en hellig kilde ved kirkens sydside, hvor der i dag er parkeringsplads. Udgravninger har vist spor af samtidig bebyggelse ved kirkens vest side, men i dag ligger kirken helt frit.

Selve bygningen, oprindelig romansk stil, bestod fra starten kun af skib og kor. Byggematerialet, der for en stor del er jernal, kan ses på kirkeloftets vest gavl. I senmiddelalderen er tilføjet hvælvinger, våbenhus og tårn. Tårnet er bygget som styltetårn men er senere lukket. Kirkemurene er udvendig sikrede mod udskridning af stræbepiller på alle sider. Østgavlen er fornyet i 1863 og dette årstal pryder – lidt misvisende - gavlen.

Kirken er åben for besøgende alle hverdage fra 9-16. 

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish