©  Foto:

Gludsted Plantage

Den statsejede Gludsted Plantage har et areal på ca. 3.500 ha og administreres af Palsgård Statsskovdistrikt. Plantagen består primært af nåletræer i forskellige aldre, men der er også flere store åbne områder, hvoraf nogle er smukke, langstrakte lyngarealer.

Er du fugle-interesseret er Gludsted Plantage det perfekte udflugtsmål, da området byder på et fantastisk rigt fugleliv. Her har du blandt andet mulighed for at se skovhornugle, natravn, hedelærke, rødstjert, misteldrossel, rødrygget tornskade, lille korsnæb, gråsisken og dompap.

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish