©  Foto:

Hasmarkmosen

Her er vildt og bevokset, smukt og fascinerende - og går du stille og roligt, kan du spotte mange dyr og fugle!

Hasmarkmosen er et stort moseområde ikke langt fra Hasmark Strand. Her er mange vandhuller, der er opstået efter tørvegravning.

Hasmarkmoserne er et af Fyns største moseområder, og der er også en skov og mange spændende planter.

Der er mange dyr og fugle i området, og du kan se fiskehejrer, svaner, rørhøns, grågæs og mange andre fugle - du kan også være heldig at se hvepsevågen. Et glimt af harer og rådyr kan du også få, hvis du er stille.  I flere af vandhullerne bor der store gedder, der snupper nogle af de små ællinger.

Der er en sti i området, hvor du kan nyde den smukke natur. Vær dog opmærksom på, at der er ret vildt og bevokset i området, og at der ikke er adgang til alle søer.

Der er en del jagt i området, så respekter jagtskiltene og vær påpasselig i jagtsæsonen fra september-januar.

Området er privatejet, og derfor gælder det om at holde sig på stien og kun færdes i området fra kl. 6 til solnedgang, ligesom man selvfølgelig rydder op efter sig. Svampe og bær må kun plukkes i små mængder, og kun det du kan nå fra vejen.

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish