©  Foto:

Helligåndskirken

Helligaandskirken var oprindeligt en katolsk klosterkirke, men blev efter Reformationen i 1537 indviet til protestantisk sognekirke. I 1813 bliver filosof og teolog Søren Kierkegaard døbt i kirken. 

Selve bygningen blev i 1728 raseret af en ildebrand, som ødelagde interiør, men ikke det tilstødende Helligaandshus, som idag bruges til udstillinger og som d.d. er ældst bevarede Middelalderbygning i København.

Efter branden genindviedes kirken i 1732, hvorfor det interiør, man ser idag, er fortrinsvis barok.

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish