©  Foto:

Helligåndskirken Hvide Sande

Nyere kirke med Danmarks eneste votivskib. Hvide Sande by er af nyere dato og dette gælder også kirken. I 1954 kunne kirkebyggeriet starte efter mange års ihærdig indsamling blandt byens borgere. Kirken er bygget af gule sten i senromanisk stil, og er nok en af de sidste kirke opført i denne stil her i landet.

Helligåndskirken i Hvide Sande er bygget i 1954 efter mange års ihærdigt indsamlingsarbejde blandt byens borgere.

Kirken er bygget af gule mursten i sen romansk stil, og er formentlig en af de sidste kirker opført i denne stil her i landet. Kirken har et kor over en høj kælder, og skibet har svære stræbepiller ved de østlige hjørner.

Indvendig står kirkens mure med hvid berapning, og har flade bjælkelofter. Ved alteret er der et stort og glat egetræskors, og lysestagerne er fremstillet af den daværende slusemester C. Gerhardt. Tæppet foran alteret bærer indskriften ”Giv Guds fred sin rette klang”, og blev broderet i 1981 af 27 kvinder fra Hvide Sande.  

I kirken hænger kirkeskibene ”Fanny” ophængt i 1954, og votivskibet fiskekutteren ”Jenny Skomager” ophængt i 2004. Votivskib er betegnelsen for en tro kopi af et forlist skib, og blev bygget af en overlevende sømand og skænket til kirken.

Kirkens ældste klokke er fra 1954, og bærer indskriften: ”Giv Guds fred sin rette klang”. Den er til minde om P.M. Møller, og Hustru Anna Hansdatter. Den nye klokken er fra 2008, og bærer indskriften: ”Jeg kalder mellem hav og fjord, kom alle fra syd og nord. Når du hører min klag, er det et minde om evigheden lang”.Klokken blev skænket af A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål.

 

Find mere information om kirken på Helligåndskirkens hjemmeside.

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish