©  Foto:

Horne Kirke

Horne Kirke er en del af Horne og Asdal Pastorat og ligger tæt på Hirtshals by.

Horne Kirke er bygget i midten af romansk tid og stammer fra 1100-tallet. Kirken er bygget af tilhuggede granitkvadre som er et klassisk eksempel fra romansk tid.

Våbenhuset blev tilføjet til kirken i 1630 og er opbygget af gamle sten fra det gamle tårn fra kirken. I våbenhuset hænger der en tavle, hvor man kan se de forskellige præster som har virket i sognet efter reformationen.

Det oprindelige kirketårn menes at stamme fra 1400-tallet, men tårnet faldt i 1630, og man valgte derfor at genbruge tårnets sten til våbenhuset og gravkammer. Mange af stenene blev solgt til Herregården Odden. Grev Christian Frederik Rantzau byggede tårnet op igen, og man kan se årstallet,  når man besøger tårnet. Det nuværende kirketårn er fra 1960 og står på det velbevarede fundament fra det gamle tårn.

Vinduerne i Horne kirke er fra 1862 og 1866.  

Gudstjenester og aktiviteter

I Horne Kirke er der ofte gudstjeneste og flere gange årligt er der forskellige arrangementer, aktiviteter og koncerter. Læs mere om dem her.

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish