©  Foto:

Nr. Tranders Kirke

Nr. Tranders Kirke er en traditionel landsbykirke opført i 1100-talltet. Kirken var før i tiden sømærke for skibsfarten på Limfjorden mellem Hals og Aggersund. Desuden findes adskillige kalkmalerier i kirken.

Stenkirken kan dateres tilbage til sidste halvdel af 1100-tallet, men før stenkirken blev rejst, er der tegn på, at der muligvis har stået en trækirke på stedet. Tilbage i 1929 fandt man rester af et stenprikket gulv, da gulvet af den nuværende kirke blev sænket. Kirken tilhørte kronen, men i 1915 overgik kirken til selveje.  

Tordenkalven

Ved Nr. Tranders Kirke ligger Tordenkalven begravet på kirkegården. Han var en af Himmerlands berømte skæve og bliver eksempelvis beskrevet og fortalt om i én af Johannes V. Jensens "Himmerlandshistorier". Tordenkalven hed i virkeligheden Chresten Christian Larsen og var en utrolig stærk karl der tjente på flere gårde i området. En skæbnesvanger dag blev han kastet af en hest, som han forsøgte at tilride og brækkede lårbenet derved. Ulykken gav ham en stiv hofte og et stærkt forkortet ben, hvilket bandt ham til to stokke i forskellige længder resten af hans dage. Om Tordenkalvens endeligt skriver Johannes V. Jensen "Han kom en nat skramlende ind på en gård, stum og allerede langt inde i dødens svimmelhed; og der endte han sin vandring".

Læs mere om Nr. Tranders Kirke i Aalborg her...

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish