©  Foto:

Onsbjerg Kirke

Onsbjerg Kirke, kaldet “Hellig Kors Kirke”, er bygget i slutningen af 1200-tallet. Kirken er sikkert Samsøs ældste kirke, bygget på det tidspunkt, hvor Onsbjerg fremstod som Samsøs hovedstad.

Af denne oprindelige, gamle teglstenskirke står nu kun skibets sidemure med tilmurede, rundbuede vinduer og døre. Kirkens flade bjælkeloft blev i år 1462 erstattet af fire fag krydshvælv.

Det fornemste stykke kirkekunst, Samsø ejer, er et 27 cm højt, forgyldt metalkrucifiks fra omkring år 1200. Originalen findes nu i Nationalmuseet, mens en kopi er ophængt i Onsbjerg Kirke på den nordre side af alteret.

Korset er ophængt på en tavle med følgende inskription, der gengiver et sagn, knyttet til dette originale og særprægede krucifiks:

“Dette forgyldte krucifiks var bundet på et dødt menneske og kom flydende her til land ved Ilse Made i Tranbiøru (Tranebjerg) sogn, der de ville age det til kirkegården, kunne 4 heste ikke drage det, ikke kunne de heller fange samme lig til Kalbøy (Kolby) kirke. Mens der de vende vognen ens til denne Onsberu (Onsbjerg) kirkegård drog to heste det lettelig, og blev begravet ved den her øster gavl af kirken. Og haver denne kirke sit navn of samme forgyldt kors og kaldes på denne dag Hellig Kors Kirke. Anno 1596.”

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish