©  Foto:

Provianthuset

Provianthuset er en del af Tøjhuskomplekset, som Christian IV lod bygge 1604. Efter sigende af sten fra de nedbrudte katolske kirker i Roskilde. Mellem Proviantgården og Tøjhuset lå indtil årene 1867- 68 en lille havn, hvor proviantskibene kunne gå ind. Gården tjente tidligere som forrådsmagasin for hæren og flåden. Provianthuset var udsat for en omfattende brand i foråret 1992, men er nu blevet restaureret.

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish