©  Foto:

Ringkøbing Kirke

Ringkøbing Kirke er bygget i første halvdel af 1400-tallet, og er smukt beliggende midt i byen på Kirkepladsen øst for Torvet. Kirken har været udvidet flere gange, og er derfor løbende blevet renoveret. Af den grund bærer arkitekturen både indvendigt og udvendigt tydeligt præg af de forskellige perioder. Ringkøbing Kirke er derfor et helt særligt besøg, da det er smukt udsmykket i både ny og gammel stil.

Kirken stammer fra første halvdel af 1400-tallet, men er udvidet flere gange. Den har sandsynligvis afløst en ældre kirke.  Kirkens murværk er af røde munkesten, men i mere end 100 år var den hvidkalket.

Arkitekturen er i øvrigt bærer præg af gotik, der passer til det 14. århundrede. Tårnet er bygget kort efter reformationen ca. 1550 og har det særpræg, at det er bredest foroven. Nordfløjen er fra 1592-93. Prædikestolen, der er fra 1593 og en gave fra borgmester Fr. Busk, er et smukt stykke træskærerarbejde i renæssancestil. Kirken fik ved den store restaurering i 1934-35 den sydlige korsarm. I 1995-96 har kirkerummet gennemgået en større renovering, hvorved det historiske inventar er blevet istandgjort, og ikke mindst er det nye alterbillede af kunstneren Arne Haugen Sørensen med til at sætte sit præg på kirkerummet. Ligeledes den ny døbefont, tegnet af Arne Haugen Sørensen og fremstillet af Per Hebsgaard.

Kirkens gamle orgelfacade fra 1633 er bevaret. Det gamle barokorgel er rekonstrueret og blev indviet palmesøndag i 2019. Orglet tiltrækker orgelkendere fra ind- og udland og giver enestående koncertoplevelser. Den gamle altertavle af Sophus Schack hænger nu i den sydlige korsarm nær det nye orgel. Et solur af kalksten ses udvendigt indmuret i kirkens vestligste stræbepille mod syd. Det er fra 1728.

Desuden har Ringkøbing Kirke også et nyere kapel fra 2008. Ringkøbing Kapel blev tegnet af arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S. Komplekset indeholder både kapelsal, kapelgårdskontor, modtagerum, kølerum samt faciliteter til personalet. I september 2009 blev salen udsmykket med et tredelt smukt kunstværk af Jette Vohlert.

 

Find mere information om Gudstjenester samt meget mere på Ringkøbing Kirkes hjemmeside.

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish