©  Foto:

Roslev Kirke

Roslev kirke er en romansk kvaderstenskirke med apsis, kor og skib. Det ret brede vesttårn er sengotisk, og våbenhuset blev bygget i begyndelsen af 1900-tallet. Roslev oplevede en vældig opblomstring efter Sallingbanens åbning i 1884. Stationsbyen blev "Sallings hovedstad", og efterhånden blev kirken for lille til sognet. I 1944 blev kirken udvidet med den store søndre korsarm.

Kirkens oprindelige nordportal bruges stadig, mens den søndre er tilmuret. På sydmuren, tæt ved portalen og omtrent midt på nordmuren, sidder et romansk kvaderstensrelief, der forestiller et hoved. Kirkerummet præges af, at apsisrundingen er blevet forhøjet således, at alteret kan stå i apsis. Ved forhøjelsen er apsisbuen blevet højere end korbuen. Korbuen virker også ganske liden ved siden af den vældige bue ind til korsarmen.

Den romanske døbefont har glat og meget stor kumme. Den synes at mangle en del af fontefoden. Det romanske granitalter er omsat, og præges i dag af de kraftige fuger mellem stenene. Selve altertavlen er fra renæssancen, men malerierne er yngre.

Prædikestolen er samtidig med altertavlen. Både altertavle og prædikestol er istandsat i 1931-32. I skibet over indgangen hænger et moderne egetræskrucifiks. På kirkegården findes et imponerende gravsted for gårdejer Jens Peter Dalsgaard og hans familie. Dalsgaard var Skivekredsens folketingsmand 1884-1902 og derefter landstingsmand til sin død i 1923.

Kilde:
De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish