©  Foto:

Skallerup Indlandsklitter

Skallerup Indlandsklitter er et særpræget landskab med en enestående natur. 

Skallerup Indlandsklitter strækker sig gennem et fredet område. Det er et særpræget klitlandskab med mange små runde klitter der danner et fantastisk hobbit-landskab. Skallerup indlandsklitter består af 140 hektar særpræget landskab, med en enestående natur der er af stor rekreativ og biologisk værdi. Fredningen skal beskytte stenalderhavets gamle kystskrænt, indlandsklitterne og områdets særprægede flora og fauna. Skallerup Indlandsklitter, der ligger ovenfor kystskrænten, blev til da sandstorme ml. 1500-1700 lagde området øde. Efter sandflugten blev indlands-klitterne græsklædte og der blev skabt et levested for arter, der i dag er sjældne andre steder i landet. Det er f.eks. løgfrø, nikkende kobjælde og sommerfuglen kommabredpande. I klitområderne ses den spiselige parasolhat, og gule bær med højt C-vitaminindhold kan plukkes i form af havtorn. Man ser også musvåge, tårnfalk, tornsanger, tornskade, tornirisk og gulspur

Der er fri adgang for alle i området og der er en fire kilometer lang afmærket vandrerute, hvortil der er kortborde og folder. Kreaturer, får og heste afgræsser områderne.

På Slettingen Naturskole findes en udstilling om naturen og kulturhistorien omkring Skallerup Indlandsklitter. Her findes også sheltere og bålplads.

 

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish