©  Foto:

Skallerup Kirke

Romansk, med klokkestabel på korets østmur. Oprindelig døbefont af tybo-typen, udskåret alter og prædikestol fra 1894, usædvanlig bred korbue og i triumfbuen findes en sidealterniche fra katolsk tid. Vævet kortæppe udført af Liv Stage i 1995. Dåbsfad og kande i messing udført af Ebbe Hjorth i 1998. På kirkens sydmur ses indridset en løvefigur, der muligvis stammer fra kirkens opførelsestid. I korets sydmur ses resterne af et spedalskhedsvindue.

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish