©  Foto:

Skanderborg Bunkerne

Oplev det fascinerende bunkermuseum i en ægte bunker! I Skanderborg Bunkerne, der er opdelt i en dansk og tysk sektion, finder du information om bunkerbyggeri, opgaverne for Luftwaffe-generaler og den top hemmelige ENIGMA-kodemaskine! Udforsk også historierne om besættelsestiden og dagliglivet under besættelsen.

Der er andet end bøgetræer i skoven ved Skanderborg. Rundt omkring er der spor efter det tyske Luftwaffes hovedkvarter i Danmark under 2. verdenskrig.

Oplev besættelsen fra to perspektiver

Udstillingerne i Museumsbunkerne er delt op i to, en dansk del og en tysk del.

Den danske del tager afsæt i Skanderborg og besættelsestiden lokalt og i hele Danmark i al almindelighed. Emnerne er bl.a. den 9. april, samarbejdspolitik, modstand med hjælp udefra, hverdag og befrielsen.

I udstillingen kan du se forskellige uniformer, faldskærme og containere med indhold nedkastet til modtandsbevægelsen, en modeltogskinne med påsat sprængstof, nødkomfurer, mørklagte dynamolygter og meget mere, der kan give dig en fornemmelse af hverdagslivet under besættelsen.

Sjælden tysk kodemaskine

I museets anden del, den tyske del, er der fokus på tyskernes aktiviteter på Skanderborg-egnen. Udstillingen beskriver bunkerbyggeriet, den illegale presses oplevelse deraf, Luftwaffegeneralerne og deres stab og de opgaver, der blev varetaget herfra.

I bunkeren kan du se et af de sjældne eksemplarer af de tyske væbnede styrkers tophemmelige ENIGMA-kodemaskine, som var den vigtigste krypterings-maskine til diplomatiske og militære meddelelser under 2. Verdenskrig.

Forsvarsanlæg og flygtningelejr

Fra februar 1944 og frem til maj 1945 havde den tyske besættelsesmagt beslaglagt Skanderborg Dyrehave. Tyskerne brugte området som dansk hovedkvarter for Luftwaffe og lod i løbet af perioden forskellige forsvarsanlæg opføre, ligesom de tilpassede eksisterende bygninger i området til deres formål.

Skanderborg kommune fik hele området tilbageleveret i 1945. Dyrehaven blev brugt som flygtningelejr frem til juli 1946, hvorefter man gik i gang med at sløjfe hele det tyske anlæg, undtagen bunkerne. Med deres metertykke betonvægge var de for svære at fjerne.

Efterladte bunkere

Tyskerne efterlod i alt fem bunkere, hvoraf den ene var anlagt på et privatejet område uden for skoven. En anden af bunkerne midt i byen fik ny militær betydning, idet den i perioden 1963-1990 blev indrettet til og fungerede som Kommandocentral for Skanderborg under Civilforsvarsstyrelsen under truslen fra "Den Kolde krig".

Andre spor efter de tyske soldaters tilstedeværelse er blokhuse tæt ved søen, to branddamme og de spor af rydninger i skoven, som stadig kan anes i dag. To af bunkere ved søen har siden 1979 fungeret som museum.

Der kan også arrangeres besøg i Skanderborg Bunkerne uden for normal åbningstid. Se mere på www.museumskanderborg.dk

Skanderborg Bunkerne er lukket i vintersæsonen og er åben fra april til oktober.

Se, hvad andre deler på Instagram

#skanderborgbunkerne #danmarkssmukkeste #visitdanmarkssmukkeste

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish