©  Foto:

Store Vildmose - Højmose

Store vildmose er en helt speciel naturtype, som kun er bevaret ganske få steder i Danmark. Området kan opleves fra besøgsstederne, hvor der er information på store tavler med unikke kunstværker, flotte gangbroer og picnicmuligheder.

Store Vildmose bar engang sit navn med rette - en øde mose af betydelig udstrækning.

Mosen dækker stadig store arealer, men intensiv dræning, opdyrkning og tørvegravning har i de sidste 60-70 år fravristet mosen sin oprindelige natur og omdannet den til kulturland med udstrakte græsningsarealer, kornmarker og tørveindvindingsområder.

Kun i mosens vestlige og nordlige randområder findes endnu ca. 450 ha mosearealer, som stadig lever sit naturlige liv. Her opleves den natur, der tidligere prægede hele området.

Se den nyeste folder over Store Vildmose her. 

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish