©  Foto:

Tåning Kirke

I modsætning til de to andre kirker i pastoratet, Hylke Kirke og Ovsted Kirke, ligger kirken i Tåning placeret lige midt i landsbyen Tåning, som det var skik bygget på det højeste sted.

Fra kirkegården er der en smuk udsigt mod øst ud over Tåning enge og videre mod Skanderborg og mod nord over Mossø mod Boes og Svejstrup. Her har man i gammel tid sikkert også kunnet se kirken fra Øm kloster, hvorunder Tåning kirke hørte.

Kirken, dvs. kor og skib, er bygget af frådsten i første halvdel af1200-årene. Tårn og våbenhus stammer fra 1500-tallet.

Oprindelig har kirken haft fladt træloft, men også i 1500-tallet er der tilføjet de hvælvinger, man ser i dag.

Indvendig fremtræder kirken meget harmonisk, med et passende forhold mellem skib og kor og med en bred korbue, der på en fin måde får kirken til at virke som en helhed.

Medvirkende til det harmoniske udtryk er også, at først anskaffelsen af et nyt orgel i 1997 og dernæst en total restaurering af kirkens indre gav en sjælden mulighed til at skabe en farvemæssig sammenhæng, der strækker sig fra alterskranken i koret via kirkebænkene i skibet til orglet, der er placeret i tårnrummet.

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish