©  Foto:

Testrup Kirke

Nord for Aalestrup ligger Testrup Kirke i naturskønne omgivelser. Testrup Kirke var indtil 1748 en hospitalskirke og har en lang og spændende historie.

Kirken og dens omgivelser er et spændende og historisk interessant sted.
Indtil 1748 lå her en hospitalskirke. I dag står kun koret og et enkelt fag fra skibet tilbage. Det fungerer som sognekirke for Testrup sogn.

Ruinerne af hospitalet kan ses ved kirken, hvor der også findes tavler med flere informationer.
Lige syd for kirken ligger Testrupgaard, og øst herfor ligger ruinerne af et stenhus, der kaldes Testrup Kloster, det er ruinerne af af en stor 3-etages bygning.

Bygningen har været administrationsbygning til hospitalet og bolig for biskoppen, når han var på stedet. Også flere konger har gjort ophold i Testrup og boet i Testrup Kloster. Sagnet beretter, at der findes en hemmelig underjordisk gang fra klostret til hospitalet ved kirken. I 1432 skænkede Viborg bispen sin hovedgård, Testrupgaard, til Testrup Hospitalskirke og sikrede dermed den store kirkes indtægt og vedligeholdelse.

Gården, kirken og hospitalet var i middelalderen rammen om et myldrende liv af præster, munke og folk, der valfartede til kirken og Skt. Sørens Helligkilde, der ligger ca. 800 m nordøst for kirken.

Skt. Sørens Helligkilde hører som andre helligkilder til nogle af vore ældste kulturminder. Mange sagn og farverige beretninger knytter sig til deres opståen og ry som lægedomskilder. Om Skt. Sørens Helligkilde berettes, at den har haft livgivende og helbredende egenskaber mod forskellige slags sygdomme. Desuden har den været en ikke uvæsentlig indtægtskilde for Testrup Kirke og hospital. I dag giver kilden ikke de store vandmængder, men lider du af en eller anden sygdom, skulle du måske prøve kildens helbredende virkning. Man ved jo aldrig.

Fra Kirken er der anlagt et Spor i Landskabet ud til kilden og tilbage gennem Testrupgaards skov. Tag blot en folder i kassen på kirkens parkeringsplads, følg ruten og læs om, hvad du kan se på turen.

I øvrigt henvises til kirkens hjemmeside; www.testrupkirke.dk

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish