©  Foto:

Vandrestier og cykelruter

I denne folder får du et hurtigt overblik over vandrestier og cykelruter i Rebild Kommune.

Folderen er opdelt i 3 dele:

Vandreruter, som stat eller kommune er ansvarlig for at vedligeholde.

Lokale vandreruter, som lokale borgerforeninger, foreninger, og lodsejere er ansvarlige for at vedligeholde.

Cykelruter, som kommunen er ansvarlig for at vedligeholde.

Find folderen her

Nogle af ruterne har deres egen folder med detaljerede kort og beskrivelse.

 

Vis hensyn, når du færdes i naturen - både til dyr og natur, til andre besøgende og til lodsejerne. 

Følg os på:

Meget Mere End Bare Danmark © 2024
Danish